Guide för köpare

Rådgivning för fastighetsköp i Spanien

Hos Nordica hittar du ett brett utbud av fastigheter uppbackade av ett flerspråkigt team med experter som gärna hjälper dig.
Funderar du på att köpa en fastighet i Spanien måste du tänka på att rättssystemet och åtgärderna som ska vidtas kanske skiljer dig från det du är van vid från ditt hemland. Med över 35 års erfarenhet är vi väl insatta i både den spanska lagstiftningen och banksystemet. Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med allt som har med ditt bostadsköp att göra. Från att välja ut och besöka fastigheter till att slutföra transaktionen hos notarien.
Som snabb vägledning kan vi informera fastighetsköpare att den totala kostnaden är 10 -11 procent av köpeskillingen.
Nedan hittar du mer detaljerad information.

Notarieavgifter/Lagfart (Escritura på spanska).
Notariens avgifter är främst baserade på köpeskillingen och även på antalet i sidor i lagfarten, och varierar från 500 euro upp till 1 800 euro.

Fastighetsregisterkostnader
Fastighetsregisterkostnaderna är vanligtvis en standardavgift som också är baserad på köpeskillingen som anges i lagfarten, och den är lägre än notariekostnaden.

Överlåtelseavgift
Köp av en andrahandsfastighet i Spanien kräver att köparen betalar en överlåtelseavgift eller ITP (”Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” på spanska)


För andrahandsfastigheter är överlåtelseavgiften:

Imposable base Bracket Gross Tax Rest of imposable base bracket Tranfers tax rate
0,00.- € 0,00 400.000,00.-€ 8,00%
400.000,01.-€ 32.000,00.-€ 300.000,00.-€ 9,00%
700.000,01.-€ 59.000,00.-€ Och över 10,0%

För nybyggda fastigheter

För nybyggda fastigheter direkt från mäklaren eller byggherren finns ingen överlåtelseavgift men 10 procent moms eller IVA på spanska på fastighetsvärdet och stämpelavgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) på 1,5 procent.


Köpa med lån

Om köparen behöver ett lån för att köpa en andrahands- eller en nybyggd fastighet tillkommer följande kostnader: **Uppläggningsavgift, notarie- och registreringsavgifter, stämpelavgift och värdering**. Ovanstående kostnader beror på banken eller finansinstitutet baserat på de senaste ändringarna i spansk lag från 2019. Därför ska den största delen av kostnaderna betalas av banken. **Se nedan**:

1.- Bankens uppläggningsavgift för lån: Normalt 1 – 1,5 procent av lånebeloppet

2. – Notarie- och registreringsavgifter, baserat på standardpriser godkända av deras advokatsamfund, som varierar beroende på inteckningslånets storlek.

3. Stämpelavgift (Impuestos de Actos Jurídicos Documentados) 1,5 procent av det totala inteckningsansvaret

4. Fastighetsvärderingskostnad: banken anlitar ett fristående företag för att värdera fastigheten. I det fallet betalar köparen från 300 euro upp till 800 euro beroende på fastighetens storlek (m2).


Försäkring

Vi rekommenderar alltid att man har en försäkring som täcker lån på fastigheten. Om du köper med lån är ett av bankens krav att du tecknar en försäkring som även skyddar räntan tills lånet har återbetalts.


Advokatkostnader:

Vi rekommenderar att du anlitar en advokat under fastighetstransaktionen i Spanien, advokatkostnaderna är 1 procent på köpeskillingen plus 21 procent moms.


Köp fastighet – få ett GOLDEN VISA.

Spanien erbjuder just nu ett ”golden visa”-program för nya fastighetsägare.
Detta är en form av investerarvisum. Om du investerar mer än 500 000 euro i en spansk fastighet, köper en eller flera fastigheter, får du vanligtvis behörighet för ett golden visa.
Det är inte ett arbetstillstånd, men det ger dig rätt att bo i landet. Kontakta oss för mer information.


Nordica Marbella

Din mäklare i Nueva Andalucia Proffs du kan lita på